Home

Bezoekadres

Adres voor kerkdiensten

Kerkgebouw: "Triomfatorkerk"
Gebroken Meeldijk 150
2991 CH Barendrecht
0180 - 61 27 20

 

GKV tijdelijk in Triomfatorkerk

Het gebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de Meidoorn in Barendrecht is te klein geworden. Dan moet je op zoek naar een andere locatie. Gelukkig kwam die beschikbaar. Sinds zondagmiddag 6 mei 2012 is de GKV op zondag medegebruiker van de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk. Als dit wederzijds bevalt, zijn ze vooralsnog voor een jaar geholpen.
Het ruimtegebrek werd vooral tijdens de zondagse erediensten gevoeld. Niet alleen moest er bij bijzondere diensten uitgeweken worden naar een ander gebouw. Het kwam steeds vaker voor dat bij morgendiensten stoelen moesten worden bijgezet. Tel daarbij op de behoefte aan een crèche in het gebouw zelf en ruimte voor een bijbelklas. Op zeker moment gaat het niet meer.
Toch wil de gemeente het ruimtegebrek allereerst een reden voor dankbaarheid noemen. ‘We zijn dankbaar met onze kleine kinderen die zo langzamerhand meekomen naar de kerk. En we zijn blij dat we in een tijd van kerksluiting en -krimp een aantrekkelijke gemeente blijven.’
Bij het zoeken naar een tijdelijk onderkomen werd onder andere een gulle hand uitgestoken door de Nederlands Gereformeerde Maranathakerk aan de Dorpsstraat, met wie goede contacten onderhouden worden, en ook de PKN in Heerjansdam heeft meegedacht.
Hoe de toekomst eruit ziet? Een definitieve oplossing is nog niet gevonden. Veel zal afhangen van een proces van samengaan met de GKV Pernis-Albrandswaard. ‘Daar zitten we middenin. En we zijn heel nieuwsgierig welke weg onze God met ons gaat.’
Aanvangstijden diensten: ’s morgens 11:30 uur en ’s middags 16:30 uur.

Additional information